REGISTRÁCIA 

„Bratislavská regionálna dotačná schéma
na podporu kultúry 2018“

informačný seminár
 

Oddelenie kultúrneho plánovania BSK
pozýva na informačný seminár pre záujemcov o podanie žiadosti do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2018. Na seminári sa účastníci dozvedia bližšie informácie o výzve – oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave žiadostí. 

Semináre sa uskutočnia v nasledujúcich mestách a termínoch:


BRATISLAVA
28.11.2017 (prioritne pre zriaďovanú kultúru a obce, mestá, MČ) 
5.12.2017 (prioritne zameraný na nezriaďované subjekty v oblasti kultúry)


MALACKY
23.11.2017

MODRA
30.11.2017

Viac informácií na https://brds.sk/2016/10/27/infoseminare/

* indicates required
Email Marketing Powered by MailChimp